บริษัท ทรัพย์โซลาเรีย (ประเทศไทย) จำกัด

นโยบายความเป็นส่วนตัวและคุ้กกี้

 

เว็ปไซต์ www.lalareed.com นี้ดำเนินการโดย บริษัท ทรัพย์โซลาเรีย (ประเทศไทย) จำกัดผู้เป็นเจ้าของ  (“บริษัทฯ” หรือ “เรา”) ส่วนเว็ปไซต์อื่น ที่บริษัทฯเป็นเจ้าของและดำเนินการนั้น อาจนำท่านเข้าสู่เว็ปไซต์และนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ได้

 

บริษัทฯเรายึดมั่นที่จะป้องกันและให้เคารพสิทธิความเป็นส่วนตัวของท่าน นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ได้อธิบายถึงประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯเก็บรวบรวม วิธีการที่บริษัทฯนำข้อมูลไปใช้ ใครที่บริษัทฯนำข้อมูลไปแบ่งปัน และบริษัทฯมีวิธีการปกป้องข้อมูลนั้นอย่างไร

 

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ (รวมไปถึงข้อกำหนดและเงื่อนไข และ เอกสารอื่นๆที่ได้รับการอ้างถึง)กำหนดถึงพื้นฐานการดำเนินงานของบริษัทฯที่มีต่อข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯเก็บรวบรวมจากท่านหรือ ข้อมูลที่ท่านได้ให้ไว้กับเรา  โปรดอ่านนโยบายนี้ให้ละเอียดถี่ถ้วนเพื่อท่านจะได้เข้าใจมุมมองและวิธีการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ว่าด้วยเรื่องของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และวิธีการใดที่บริษัทฯใช้ในการดูแลข้อมูล ทั้งนี้ เมื่อมีการใช้งานเว็ปไซต์นี้ หรือ www.lalareed.com และเว็ปไซต์อื่นใดที่บริษัทฯเป็นเจ้าของอยู่ ท่านได้ตกลงและยินยอมต่อวิธีปฏิบัติตามที่ได้บรรยายไว้ในนโยบายนี้แล้วบริษัทฯ เป็นใคร

 

สำหรับวัตถุประสงค์แห่งกฎหมายว่าด้วยเรื่องข้อมูลส่วนบุคคล (“กฎหมาย”) ผู้ใช้ข้อมูล คือ บริษัททรัพย์โซลาเรีย (ประเทศไทย) จำกัด เลขที่ 149 หมู่ที่ 10 ถนนเศรษฐกิจ ตำบลคลองมะเดื่อ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ประเทศไทย หากประสงค์จะทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ บริษัทฯ และหน่วยงานและแบรนด์ต่างๆของบริษัทฯ ได้โปรดเยี่ยมชม www.lalareed.comข้อมูลที่ได้รับการคุ้มครองตามนโยบายนี้

 

นโยบายฉบับนี้คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดที่ได้เก็บรวบรวม และใช้โดยบริษัทฯ ในนโยบายฉบับนี้ ข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง ข้อมูล หรือ ส่วนของข้อมูลที่สามารถระบุความเป็นตัวตนของท่านได้ รวมถึงข้อมูล เช่น ชื่อ ที่อยู่ ชื่อผู้ใช้ รูปประวัติ หรือ ที่อยู่จดหมายอิเลคโทรนิกส์ ยังรวมไปถึงข้อมูลอื่น เช่น ที่อยู่ IP หรือ ข้อมูลเกี่ยวกับความนิยมชมชอบและอุปนิสัยการจับจ่ายซื้อของของท่านด้วยข้อมูลอะไรที่บริษัทฯ จัดเก็บจากท่าน

 

บริษัทฯ อาจเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับท่านจากแหล่งข้อมูลที่แตกต่างหลากหลาย ดังนี้

 

ข้อมูลที่ท่านให้ไว้กับบริษัทฯ

 

ท่านอาจเลือกที่จะให้ข้อมูลส่วนบุคคลกับบริษัทฯ ได้ดังเช่นการกรอกข้อความลงในแบบฟอร์มที่ปรากฎบนเว็ปไซต์ หรือ ณ หนึ่งในร้านค้าของบริษัทฯ หรือที่เคาน์เตอร์ การเข้าร่วมประกวดแข่งขัน และ การจับรางวัล การสร้างบัญชีบนเว็ปไซต์ของบริษัทฯ หรือโดยผ่านแอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือ การบริจาคให้แก่หนึ่งในแพลตฟอร์มสังคมของเรา การสมัครเพื่อปฏิบัติภารกิจ หรือการติดต่อบริษัทฯ ผ่านอีเมลล์ โทรศัพท์ ช่องทางการพูดคุยสด หรืออื่นๆ ข้อมูลที่ท่านให้ไว้กับบริษัทฯ อาจรวมไปถึง ชื่อ ที่อยู่ ที่อยู่อีเมลล์ และ หมายเลขโทรศัพท์ ข้อมูลทางการเงินหรือเครดิตการ์ด คำบรรยายส่วนตัว และ รูป ข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพ และ เนื้อหาที่ผู้ใช้สร้างขึ้น  หากท่านทำการล็อคอินเข้าใช้งานเว็ปไซต์ใดเว็ปไซต์หนึ่งของเรา

ท่านได้ให้อนุญาตบริษัทฯ ในการเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวทางสื่อสังคมของท่านบนสื่อสังคมที่เกี่ยวข้องได้

 

ข้อมูลที่บริษัทฯเก็บรวบรวมเกี่ยวกับท่าน

 

เมื่อท่านได้เข้ามาเยี่ยมชมเว็ปไซต์ของเรา เราอาจใช้ คุ้กกี้และเทคโนโลยีอื่นใดที่ทำหน้าที่เก็บรวบรวมข้อมูลของท่านอย่างอัตโนมัติ ดังข้อมูลต่อไปนี้  ข้อมูลทางเทคนิค รวมถึงที่อยู่ IP ข้อมูลการล็อคอินของท่าน ชนิดและเวอร์ชั่นของเบราว์เซอร์ เครื่องมือระบุอัตลักษณ์ สถานที่และโซนเวลาที่กำหนดไว้ ชนิดและเวอร์ชั่นของการเชื่อมต่อเบราว์เซอร์ ระบบปฏิบัติการ และ แพลตฟอร์ม ระยะเวลาการตอบสนองหน้าเว็ป และความผิดพลาดของการดาวน์โหลด ข้อมูลเกี่ยวกับการเยี่ยมชมของท่าน รวมถึงเว็ปไซต์ต่างๆที่ได้เข้าไปเยี่ยมก่อน หรือ หลังจากเว็ปไซต์ของเรา  และผลิตภัณฑ์ที่ท่านเลือกดู หรือ เคยค้นหา ระยะเวลาการเยี่ยมชมหน้าเว็ปหน้าหนึ่ง ข้อมูลการตอบสนองต่อหน้าเว็ปไซต์ (เช่น การเลื่อน การคลิก และ

การเคลื่อนเมาส์) และวิธีการที่ใช้ในการค้นหาหน้าเว็ปไซต์ดังกล่าว อีเมลที่บริษัทฯ ส่งไป เป็นส่วนหนึ่งที่เกี่ยวกับโปรแกรมการโฆษณาที่ใช้โปรแกรม GIFs (Web beacons)  สิ่งเหล่านี้จะบอกให้บริษัทฯทราบว่าอีเมลดังกล่าวที่บริษัทฯ ส่งไปนั้น มีการเปิดอ่านแล้วหรือยัง ทั้งนี้ท่านสามารถปิดการทำงานของ Web beacons ได้โดยไม่เลือก “enabling image” ในอีเมลล์นั้น  หากท่านกำลังใช้งานแอพพลิเคชั่นอันหนึ่งอันใดของบริษัทฯ

 

บริษัทฯ อาจเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการใช้งานเว็บไซต์ และแอพพลิเคชั่นของท่าน

 

ข้อมูลที่บริษัทฯ ได้รับและเก็บรวบรวมจากแหล่งอื่นๆ

 

บริษัทฯ อาจได้รับข้อมูลเกี่ยวกับท่าน หากท่านได้ใช้งานเว็ปไซต์อื่นๆ ที่บริษัทฯ จัดการ (ตัวอย่างเช่นเว็ปไซต์ของแบรนด์แต่ละแบรนด์ของบริษัทฯ) หรือการใช้บริการอื่นๆที่บริษัทฯได้จัดขึ้น  บริษัทฯยังคงทำงานอย่างใกล้ชิดกับบุคคลที่สาม (รวมถึง เช่น หุ้นส่วนทางธุรกิจ นักวิเคราะห์ผู้ให้บริการการค้นหาข้อมูล และหน่วยงานตัวแทนของบัตรเครดิต)  ที่ซึ่งบริษัทฯ อาจได้รับข้อมูลของท่านจากพวกเขาเหล่านั่นด้วยบริษัทฯ อาจเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับท่านจากแหล่งข้อมูลที่เปิดเผยเป็นสาธารณะรวมถึงเนื้อหาสาธารณะที่ปรากฎอยู่บนสื่อสังคมได้

 

บริษัทฯ ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างไร

 

บริษัทฯ อาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ....

เพื่อทำการติดต่อ และเพื่อจัดหาการบริการที่ท่านได้ร้องขอให้แก่ท่าน บริษัทฯ อาจจะ

 

 

 

 

 

 

 

เพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์ที่จัดทำขึ้นเฉพาะและเกี่ยวข้องกับท่าน บริษัทฯอาจ

 

 

เพื่อพัฒนาเว็ปไซต์และเนื้อหาของบริษัทฯ บริษัทฯ อาจบริษัทฯ แบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านหรือไม่

บริษัทฯ อาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่สมาชิกของเครือ นั่นหมายความว่าองค์กรใดๆที่มีการควบคุม ได้รับการควบคุมโดย หรืออยู่ภายใต้การควบคุมสามัญของอีกองค์กรหนึ่งในกลุ่มเครือไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม  รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับกลุ่ม โปรดเยี่ยมชม www.lalareed.com

บริษัทฯ อาจแบ่งปันข้อมูลของท่านให้แก่บุคคลที่สามที่บริษัทฯ ให้ความไว้วางใจได้อีกด้วย

บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องพึ่งพาอาศัยบุคคลที่สามที่ได้รับความไว้วางใจเพื่อปฏิบัติหน้าที่การงานทางธุรกิจในนามของบริษัทฯ

บริษัทฯ จะแบ่งปันข้อมูลของท่านให้แก่บุคคลที่สามเหล่านั้นเท่าที่จำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่การให้บริการเท่านั้น และบริษัทฯ ห้ามบุคคลที่สามเหล่านั้นใช้ข้อมูลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์อื่นเด็ดขาดบริษัทฯ จะใช้ความพยายามอุตสาหอย่างดีที่สุดเสมอ เพื่อจะทำให้มั่นใจได้ว่าบุคคลที่สามที่บริษัทฯ ทำงานด้วยนั้นจะเก็บรักษาข้อมูลของท่านอย่างปลอดภัย บริษัทฯ อาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับ

 

 

บริษัทฯ อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่บุคคลที่สามได้

 

ทั้งนี้ทั้งนั้น บริษัทฯ จะไม่ทำการขายข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

 

บริษัทฯ เก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ที่ไหน

ข้อมูลที่บริษัทฯ เก็บรวบรวมจากท่านอาจถูกโอนย้ายไป หรือ เก็บไว้ยังสถานที่ที่อยู่นอกประเทศไทย

 

(“ประเทศไทย”) ข้อมูลดังกล่าวอาจจะได้รับการดำเนินการจากบุคคลอื่นผู้ที่ทำงานให้แก่บริษัทฯ หรือ

ผู้ให้บริการที่ทำงานให้บริษัทฯ นอกประเทศไทยก็เป็นได้ โดยการให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับบริษัทฯ ท่านตกลงยอมรับการโอนย้าย การเก็บ และการดำเนินการดังกล่าวนี้บริษัทฯ จะใช้มาตราการต่างๆที่สมเหตุสมผลและจำเป็นเพื่อให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลของท่านได้รับการดูแลอย่างปลอดภัย เป็นไปตามนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้และถูกต้องตามกฎหมาย

 

ข้อมูลส่วนบุคคลของฉันปลอดภัยหรือไม่

บริษัทฯ ให้คำมั่นในการสงวนรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน บังคับใช้มาตรการระมัดระวังภัยการต่างๆที่สมเหตุสมผลในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ปลอดภัย และจะบังคับคู่สัญญาบุคคลที่สามที่บริษัทฯ ไว้วางใจผู้ซึ่งจัดการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กระทำเฉกเช่นเดียวกับบริษัทฯ

 

มันเป็นเรื่องที่โชคร้ายมาก การโอนถ่ายข้อมูลผ่านระบบอินเตอร์เน็ทนั้นไม่ได้ปลอดภัยทั้งหมด แม้ว่าบริษัทฯ จะได้ใช้ความพยายามอย่างดียิ่งในการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน บริษัทฯ ไม่สามารถรับประกันถึงความปลอดภัยในข้อมูลของท่านที่ถูกโอนถ่ายมายังเว็ปไซต์ของบริษัทฯได้ ดังนั้นการโอนถ่ายข้อมูลดังกล่าวเป็นความเสี่ยงภัยของท่านเอง เมื่อบริษัทฯได้รับข้อมูลของท่านแล้ว บริษัทฯจะใช้มาตรการขั้นตอนความปลอดภัยที่เข้มงวดเพื่อป้องกันการเข้าถึงข้อมูลของท่านโดยไม่ได้รับอนุญาต

 

ลิงค์ไปยังเว็ปไซต์ของบุคคลอื่น และการล็อคอินสื่อสังคม

เว็ปไซต์ของบริษัทฯ อาจบรรจุลิงค์ไปยัง และ จากเว็ปไซต์ของเครือข่ายคู่ค้า ผู้โฆษณา และบริษัทฯ ในเครือได้เป็นครั้งคราว หากท่านเลือกเข้าไปยังลิงค์ดังกล่าวเพื่อไปยังเว็ปไซต์เหล่านั้นแล้ว เว็ปไซต์อื่นๆนั้นมีนโยบายความเป็นส่วนตัวของเขาเองที่ซึ่ง บริษัทฯ ไม่ยอมรับความรับผิดชอบ หรือความรับผิดชดใช้ใดๆจากนโยบายเหล่านั้น ดังนั้น ขอให้ท่านได้โปรดตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวเหล่านั้นก่อนที่ท่านให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่เว็ปไซต์เหล่านั้น

 

บริษัทฯ อาจเสนอโอกาสให้ท่านสามารถล็อคอินผ่านสื่อสังคมได้ หากท่านเลือกที่จะใช้การล็อคอินจากสื่อสังคมแล้ว ขอให้ท่านได้โปรดตระหนักว่าสื่อสังคมเหล่านั้นจะแบ่งปันข้อมูลของท่านกับบริษัทฯ ข้อมูลที่บริษัทฯได้รับจากสื่อสังคมนั้น จะขึ้นอยู่กับการตั้งค่าของท่านบนสื่อสังคมเหล่านั้น

 

สื่อสังคมและเนื้อหาที่สร้างโดยผู้ใช้ (USER GENERATED CONTENT)

บางเว็ปไซต์ของบริษัทฯ และแอพพลิเคชั่นอนุญาตให้ผู้ใช้นำเสนอเนื้อหาของผู้ใช้ได้ ขอให้ท่านได้โปรดจำไว้ว่า เนื้อหาของท่านได้นำเสนอให้แก่สื่อสังคมใดๆของบริษัทฯ อาจเป็นที่ปรากฏในสาธารณะได้ และท่านควรจะใช้ความระมัดระวังในการให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เช่น ข้อมูลด้านการเงิน การให้รายละเอียดที่อยู่อาศัยผ่านสื่อสังคม บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบจากการกระทำใดๆของบุคคลอื่นๆทั้งสิ้น หาก ท่านโพสต์ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านบนสื่อสังคมใดสื่อสังคมหนึ่งของเรา

 

ทางเลือกของท่าน

เป็นเรื่องที่สำคัญมาก ที่ท่านมีความสามารถในการควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเองได้ ท่านมีสิทธิในการร้องขอสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทฯ ถือครองไว้อยู่ สอบถามบริษัทเพื่อปรับปรุงข้อมูล หรือ ขอให้บริษัทฯ ลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ และ หากเป็นความประสงค์ของท่าน ท่านอาจขอให้บริษัทฯ ไม่ทำการติดต่อท่านอีกต่อไปก็ได้ บริษัทฯจะไม่ทำการติดต่อท่านสำหรับวัตถุประสงค์ทางการตลาด ถ้าหากว่าท่านไม่อนุญาต และ ท่านสามารถเลือกที่จะยกเลิกการเป็นสมาชิก (UNSUBSCRIBE)ได้ตลอดเวลา

 

ถ้าท่านประสงค์จะควบคุมโปรแกรมคุ้กกี้ว่าตัวไหนใช้ได้บ้าง โปรดพิจารณานโยบายคุ้กกี้ของบริษัทฯ ตามเบื้องล่างนี้

 

ข้อมูลเกี่ยวกับคุ้กกี้ของบริษัทฯ

เว็ปไซต์ของบริษัทฯ ใช้คุ้กกี้ในการจำแนกท่านจากผู้ใช้อื่นๆบนเว็ปไซต์บริษัทฯ คุ้กกี้นี้ช่วยให้บริษัทฯมอบประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็ปไซต์ เมื่อท่านทำการเปิดเว็ปไซต์ของบริษัทฯ และยังช่วยให้บริษัทฯ พัฒนาเว็ปไซต์ให้ดีขึ้นอีกด้วย โดยการใช้งานเว็ปไซต์ของบริษัทฯนี้ ท่านตกลงยอมรับการใช้     คุ้กกี้ของบริษัทฯ

 

คุ้กกี้เป็นไฟล์ขนาดเล็กที่เป็นตัวอักษรและตัวเลขที่บริษัทฯ ฝังไว้ที่เบราว์เซอร์ของท่าน หรือ ฮาร์ดไดรฟ์ของคอมพิวเตอร์ของท่านหากท่านอนุญาต คุ้กกี้บรรจุข้อมูลที่ไว้ใช้โอนถ่ายไปยังฮาร์ดไดรฟ์คอมพิวเตอร์ของท่าน

 

บริษัทฯ ใช้คุ้กกี้ดังต่อไปนี้

คุ้กกี้ที่จำเป็นอย่างยิ่ง (Strictly Necessary Cookies) – คุ้กกี้ชิ้นนี้เป็นคุ้กกี้ที่จำเป็นแก่การทำงานบนเว็ปไซต์ของบริษัทฯ ตัวอย่างเช่น คุ้กกี้พวกนี้จะทำให้ท่านสามารถล็อคอินเข้ามายังพื้นที่ปลอดภัยบนเว็ปไซต์ของบริษัทฯ ใช้ตะกร้าสินค้าของบริษัทฯ หรือ ใช้บริการการเรียกเก็บเงินออนไลน์ (e-billing service)ได้

 

คุ้กกี้วิเคราะห์/วัดประสิทธิภาพ (Analytical/ Performance Cookies) – คุ้กกี้ที่อนุญาตให้บริษัทฯ ทำการจดจำ นับจำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมและลักษณะการเข้าดูเว็ปไซต์ของบริษัทฯ คุ้กกี้นี้ช่วยให้บริษัทฯ พัฒนาวิธีการทำงานของเว็ปไซต์ของบริษัทฯได้ โดยทำให้ผู้ใช้งานสามารถพบสิ่งที่ต้องการค้นหาได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น

 

คุ้กกี้ปฏิบัติงาน (Functionality Cookies) – คุ้กกี้นี้จะถูกใช้เพื่อจดจำท่านเมื่อท่านหวนกลับมาใช้งานเว็ปไซต์ของบริษัทฯ คุ้กกี้นี้จะช่วยบริษัทฯ สามารถสร้างสรรค์เนื้อหาที่เหมาะสมกับบุคคลิกของท่าน ทักทายท่านด้วยชื่อ และจดจำความนิยมของท่านได้ด้วย (เช่น ภาษาที่ท่านเลือก หรือ ภูมิภาคที่ท่านใช้งาน)

คุ้กกี้กำหนดเป้าหมาย (Targeting Cookies) – คุ้กกี้นี้จะบันทึกการเข้าเยี่ยมชมของท่านบนเว็ปไซต์ของ  บริษัทฯ หน้าเว็ปไซต์ที่ท่านได้เลือกดู และลิงค์ใดที่ท่านเลือกติดตาม บริษัทฯ จะใช้ข้อมูลเหล่านี้ในการทำให้เว็ปไซต์ของบริษัท และ หน้าโฆษณาที่แสดงนั้นเหมาะสมและสอดคล้องกับความสนใจของท่านมากขึ้น บริษัทฯ อาจแบ่งปันข้อมูลนี้ให้แก่บุคคลที่สามเพื่อวัตถุประสงค์เดียวกันได้

 

ขอให้ท่านโปรดรับทราบว่า คู่สัญญาที่เป็นบุคคลภายนอก (รวมถึง ตัวอย่างเช่น เครือข่ายโฆษณา และ ผู้ให้บริการภายนอก ดังเช่น การบริการวิเคราะห์ปริมาณการเข้าชมเว็ปไซต์) อาจใช้คุ้กกี้ที่บริษัทฯ ไม่ได้เป็นคนควบคุม คุ้กกี้เหล่านี้เป็นไปได้ว่าเป็นคุ้กกี้ประเภท คุ้กกี้วิเคราะห์/วัดประสิทธิภาพ หรือ คุ้กกี้กำหนดเป้าหมาย

 

ท่านอาจบล็อกคุ้กกี้ได้โดยเลือกการตั้งค่าบนเบราว์เซอร์ที่อนุญาตให้ท่านเลือกที่จะปฏิเสธคุ้กกี้ทั้งหมดหรือบางตัว อย่างไรก็ตาม หากท่านเลือกที่จะบล็อกคุ้กกี้ทั้งหมดหรือบางตัวแล้ว (เช่น คุ้กกี้ที่จำเป็นอย่างยิ่ง) ท่านอาจไม่สามารถใช้งานหรือเข้าถึงทั้งหมดหรือบางส่วนของเว็ปไซต์ของบริษัทฯ

 

การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัทฯ

การเปลี่ยนแปลงใดๆที่บริษัทฯ ได้ทำต่อ นโยบายความเป็นส่วนตัวในอนาคต บริษัทฯจะแจ้งโดยการโพสต์บนหน้าเว็ปเพจนี้ และหากเป็นการสมควรเหมาะสม บริษัทฯ จะทำการแจ้งท่านไปยังอีเมลล์ ขอให้ท่านได้โปรดตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอทุกครั้งที่มีการปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้

 

สิทธิของท่านและข้อมูลติดต่อ

หากท่านมีคำถาม หรือ ข้อกังวลใดๆเกี่ยวกับวิธีการที่บริษัทใช้ในการดูแลรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือ ประสงค์จะร้องขอสำเนาเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับท่านที่บริษัทฯ ถือครองอยู่ ได้โปรดติดต่อมาที่  contact@lalareed.com  หรือ เขียนจดหมายหาเราได้ที่  บริษัท ทรัพย์โซลาเรีย (ประเทศไทย) จำกัด  อาคารลิเบอร์ตี้ พลาซ่า 1000/107, 100 ซอยสุขุมวิท 55 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10110

 

ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์

บริษัท ทรัพย์โซลาเรีย (ประเทศไทย) จำกัด

เลขที่ 149 หมู่ที่ 10 ถนนเศรษฐกิจ ตำบลคลองมะเดื่อ อำเภอกระทุ่มแบน

จังหวัดสมุทรสาคร ประเทศไทยนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้มีทั้งภาษาอังกฤษและภาษาไทย ในกรณีที่มีความขัดแย้งกันเอง ให้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลัก

--------------------------------------------------------------------------