ระฆัง

ความหมายของการตีระฆังของวัด

การตีระฆังของวัดนั่นเป็นกิจของสงฆ์ที่มีการปฎิบัติกันสืบมา ซึ่งแต่เดิมถือเป็นการตีบอกเวลาเนื่องจากสมัยนั่นบ้านเมืองยังไม่เจริญรุ่งเรืองมากเหมือนทุกวันนี้ ดังนั้นวัดจึงมีหน้าที่เป็นนาฬิกาให้กับคนชุมชนเพื่อให้ชาวบ้านรู้ว่าตอนนี้เวลาประมาณกี่โมงและเพื่อเป็นสัญญาณบอกเวลาทำวัดของพระภิกษุ สามเณร

ระฆัง

- การตีระฆังของทางวันจะมีด้วยกัน สองเวลา นั่นก็คือ เวลา 8.00 นาฬิกา เพื่อทำวัดเช้า และเวลา 16.00 นาฬิกา เพื่อทำวัดเย็น ซึ่งจะใช้เวลาตีโดยประมาณ 10-15 นาที

- ส่วนในช่วงเวลาเข้าพรรษาจะมีการตีระฆังในช่วงเช้ามืดซึ่งจะเริ่ม เวลา ตี 04.00 – 04.30 เป็นเวลา 30 นาทีเพื่อเป็นการปลุกให้พระตื่นจากการจำวัดและลงมาทำวัตรเช้าสวดมนต์เพื่อกำจัดกิเลศ ทำให้ตนเป็นเขตนาบุญในช่วงเข้าพรรษา

ระฆัง

อีกทั้งยังเป็นการปลุกให้ชาวบ้านนั้นเตรียมตัวตื่นขึ้นมาเพื่อใส่บาตรพระด้วย นอกจากนี้การตีระฆังวัดก็เพื่อเป็นสัญญาณแจ้งต่าง ๆ ว่ามีอะไรเกิดขึ้นกับทางวัดบ้าง เช่น ไฟไหม้ มีโจร พระอาบัติหนัก หรือ มรณภาพ ซึ่งการตีในเหตุการณ์นี้จะมีการตีที่เร็วและรัวกว่าปกติ ในบางวัดก็จะมีการตีเมื่อเกิดจันทรคราส และสุริยคราส ก็จะตีกลองระฆัง 

 


บทความความที่เกี่ยวข้อง

พวงหรีด

พวงหรีดมากกว่าการให้ "การให้ ยิ่งใหญ่เสมอ"

"การให้ ยิ่งใหญ่เสมอ" ให้ชีวิต ให้ความรัก ให้ของขวัญ ให้ความช่วยเหลือ ให้อาชีพ และการให้อีกมากมาย บนโลกที่มีแต่การให้ ทำให้หัวใจของเราอบอุ่นและมีความสุข ...

วัดธาตทอง,วัดเทพศิรินทร์,วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร,พวงหรีด

สาระ "วัด" เกร็ดความรู้

สาระ "วัด" เกร็ดความรู้ เพราะวัดคือสถานที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนชาวไทย ดังนั่น วัดจึงเป็นสถานที่สำคัญที่ต้องธำรงค์รักษาไว้ วัดธาตุทอง พระอ...

พวงหรีด

ทำอย่างไรเมื่อมีคนเสียชีวิต

"ในช่วงเวลาที่เสียใจที่สุด ควรเป็นช่วงเวลาที่มีสติที่สุด"ชีวิตเรามักเกิดเรื่องที่ไม่คาดคิดเสมอ แต่เมื่อเกิดขึ้นแล้วเราควรที่จะรู้วิธีรับมือกับมันให้ได้ การเสียช...