ฮวงซุ้ย

ความสำคัญของการวางฮวงซุ้ยกับหลักฮวงจุ้ย

ความเชื้อของชาวจีนเกี่ยวกับการตั่งสุสานหรืฮวงซุ้ยนั่นมักจะมีการนำหลักฮวงจุ้ยมาใช้ในการเลือกสถานที่ เพราะความเชื้อที่ว่าฮวงจุ้ยที่ดีจะทำให้ลูกหลานอยู่เย็นเป็นสุข

ฮวงจุ้ย

ความเชื่อของการวางฮวงจุ้ยของสุสานที่เอาไว้ฝั่งศพของบรรพบุรุษนั่นมีความสำคัญอย่างมาก จนเกิดเป็นอาชีพหาพื้นที่ฮวงจุ้ยให้แก่หลุมฝั่งศพขึ้นมา เพราะเชื้อว่าฮวงจุ้ยที่ดีจะส่งดีต่อลูกหลาน เหมือนกับการให้ พร แก่ลูกหลานประสบณ์แต่ความเจริผญรุ่งเรืองและอยู่เย็นเป็นสุข ซึ่งโดยส่วนใหญ่จะให้ความสำคัญกับบริเวณที่มีภูเขาอยู่ข้างหลัง มีแม่น้ำอยู่ข้างหน้า หรือ มีภูเขาอยู่ทั้งข้างหน้าและข้างหลัง จะส่งผลให้ลูกชาย ลูกสาวหรือหลานชาย หลานสาวเป็นคนดีและมีชีวิตที่ดี 

ฮวงจุ้ย

 

ต่อมาให้ดูที่ดิน คิดต้องเป็นดิน 5 สี ซึ่งจะมีธาตุแตกต่างกันไป คือ ธาตุดินสีเหลือง ธาตุทองสีขาว ธาตุไม้สีเขียว ธาตุน้ำสีดำ และธาตุไฟสีแดง ต่อมาเป็นเรื่องของทิศทาง แบ่งออกเป็น 64 ทิศ แต่ละทิศจะให้พลังงานที่แตกต่างกัน ดังนั้นแนวพลังงานที่ไหลจากภูเขาในทิศทางต่างกันจะส่งผลถึงพลังงานในรูปแบบที่แตกต่างกันนั้นเอง บางทิศทางก็เป็นพลังงานที่ดีและบางทิศทางก็เป็นพลังงานที่ร้าย ฉะนั่นการเลือกฮวงจุ้ยกับฮวงซุ้ยจึงมีสำคัญต่อกันในความเชื้อของชาวจีน

 

เรื่องของความตายนั้น เป็นเรื่องที่น่าจะพูดหรือสนทนาได้ยากที่สุดอีกเรื่องหนึ่ง ทั้งที่ในความเป็นจริงนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ ไม่ว่าเรานั้นจะเป็นใครหรือฐานะเป็นอย่างไร ในโลกของเรานั้นก็จะมีวัฒนธรรม ประเพณี ที่แสดงออกถึงความอาลัยต่อผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว เช่น คนไทยนั้นจะนิยมการเผาและนำอัฐิไปลอยอังคาร ส่วนชาวตะวันตกจะนิยมการฝั่งมากกว่าการเผาเป็นตน อ่านบทความ วัฒนธรรมการฝังและการเผาร่างของผู้ร่วงลับ


บทความความที่เกี่ยวข้อง

พวงหรีด

พวงหรีดมากกว่าการให้ "การให้ ยิ่งใหญ่เสมอ"

"การให้ ยิ่งใหญ่เสมอ" ให้ชีวิต ให้ความรัก ให้ของขวัญ ให้ความช่วยเหลือ ให้อาชีพ และการให้อีกมากมาย บนโลกที่มีแต่การให้ ทำให้หัวใจของเราอบอุ่นและมีความสุข ...

วัดธาตทอง,วัดเทพศิรินทร์,วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร,พวงหรีด

สาระ "วัด" เกร็ดความรู้

สาระ "วัด" เกร็ดความรู้ เพราะวัดคือสถานที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนชาวไทย ดังนั่น วัดจึงเป็นสถานที่สำคัญที่ต้องธำรงค์รักษาไว้ วัดธาตุทอง พระอ...

พวงหรีด

ทำอย่างไรเมื่อมีคนเสียชีวิต

"ในช่วงเวลาที่เสียใจที่สุด ควรเป็นช่วงเวลาที่มีสติที่สุด"ชีวิตเรามักเกิดเรื่องที่ไม่คาดคิดเสมอ แต่เมื่อเกิดขึ้นแล้วเราควรที่จะรู้วิธีรับมือกับมันให้ได้ การเสียช...