วัดธาตทอง,วัดเทพศิรินทร์,วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร,พวงหรีด,วัดคลองหนึ่ง,วัดแสงสวรรค์

"ในช่วงเวลาที่เสียใจที่สุด ควรเป็นช่วงเวลาที่มีสติที่สุด"ชีวิตเรามักเกิดเรื่องที่ไม่คาดคิดเสมอ แต่เมื่อเกิดขึ้นแล้วเราควรที่จะรู้วิธีรับมือกับมันให้ได้ การเสียชีวิตเกิดขึ้นทุกวัน แต่รู้หรือไม่ว่าเมื่อเกิดมีคนเสียชีวิตขึ้นจะต้องรับมืออย่างไร แต่ละวิธีการเสียชีวิตมีการจัดการดูแลที่แตกต่างกันอย่างไร

 

1. เสียชีวิต ณ โรงพยาบาล

เสียชีวิตที่โรงพยาบาล

 

โรงพยาบาลจะออกใบรับรองแพทย์ให้ เพื่อเป็นหลักฐานแสดงเหตุการณ์ตาย แล้วนำใบรับรองแพทย์พร้อมบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เสียชีวิตไปยังสำนักทะเบียนท้องถิ่น หรือที่ทำการเขต(อำเภอ) ในเขตที่โรงพยาบาลนั้นตั้งอยู่ เพื่อขอรับใบมรณบัตร แต่โรงพยาบาลบางแห่งจะออกใบมรณบัตรให้เอง หรือช่วยดำเนินการให้เพื่ออำนวยความสะดวก โดยญาติของผู้เสียชีวิต จะต้องนำทะเบียนบ้านไปให้โรงพยาบาลด้วย

 

2. เสียชีวิต ณ บ้าน

เสียชีวิตที่บ้าน

เจ้าของบ้านหรือผู้แทนเจ้าของบ้าน จะต้องไปแจ้งการตายต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจ เพื่อออกใบรับรองการตาย และนำไปแจ้งต่อเจ้าหน้าที่สำนักทะเบียนท้องถิ่น (แพทย์ประจำตำบล ผู้ใหญ่บ้าน หรือ กำนัน) ผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในเขตที่บ้านเรือนนั้นตั้งอยู่ ภายใน 24 ชั่วโมง นับตั่งแต่เวลาตาย หรือพบศพ เพื่อขอใบมรณบัตร

 

3.เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ หรือ ถูกฆาตกรรม

เสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุ

เจ้าของบ้าน หรือผู้ที่ไปกับผู้ตายหรือผู้พบศพ จะต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่ตำรวจมาชันสูตรศพ เพื่อทำหลักฐานการเสียชีวิต ภายในเวลา 24 ชั่งโมง นับแต่เวลาตายหรือพบศพ โดยในระหว่างเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือแพทย์ยังไม่ได้ตรวจศพ ห้ามเคลื่อนย้ายศพ หรือทำให้ศพเปลี่ยนสภาพ หรือนำยามาฉีดศพ เมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจ หรือแพทย์ได้ตรวจชันสูตรศพแล้ว ญาติผู้เสียชีวิตจะต้องไปขอหลักฐานจากเจ้าหน้าที่ตำรวจท้องที่ที่รับผิดชอบ พร้อมทั้งขอใบชันสูตรศพจากแพทย์ เพื่อนำไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่สำนักทะเบีบนท้องถิ่น ในการขอใบมรณบัตร โดยแจ้งด้วยว่า จะนำศพไปบำเพ็ญกุศล ณ วัดใด ให้กรอกในช่องที่ว่า เผา ฝัง เก็บ หรืออุทิศ

 

เมื่อได้ใบมรณบัตรมาแล้ว ควรถ่ายสำเนาเอกสารที่สำนักทะเบียนท้องถิ่นที่ออกใบมรณบัตรให้ แล้วให้เจ้าหน้าที่รับรองสำเนาเอกสารด้วย เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน ส่วนในมรณบัตรตัวจริงต้องนำไปแจ้งต่อสำนักทะเบียนท้องถิ่นที่ผู้เสียชีวิตมีภูมิลำเนาอยู่ พร้อมนำทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านไปด้วย เพื่อเจ้าหน้าที่จะได้จำหน่ายได้ว่า เสียชีวิตเมื่อใด ทั้งนี้จะต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบ ภายในเวลา 15 วัน


บทความความที่เกี่ยวข้อง

พวงหรีด

พวงหรีดมากกว่าการให้ "การให้ ยิ่งใหญ่เสมอ"

"การให้ ยิ่งใหญ่เสมอ" ให้ชีวิต ให้ความรัก ให้ของขวัญ ให้ความช่วยเหลือ ให้อาชีพ และการให้อีกมากมาย บนโลกที่มีแต่การให้ ทำให้หัวใจของเราอบอุ่นและมีความสุข ...

วัดธาตทอง,วัดเทพศิรินทร์,วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร,พวงหรีด

สาระ "วัด" เกร็ดความรู้

สาระ "วัด" เกร็ดความรู้ เพราะวัดคือสถานที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนชาวไทย ดังนั่น วัดจึงเป็นสถานที่สำคัญที่ต้องธำรงค์รักษาไว้ วัดธาตุทอง พระอ...

ฮวงซุ้ย

ความสำคัญของการวางฮวงซุ้ยกับหลักฮวงจุ้ย

ความสำคัญของการวางฮวงซุ้ยกับหลักฮวงจุ้ย ความเชื้อของชาวจีนเกี่ยวกับการตั่งสุสานหรืฮวงซุ้ยนั่นมักจะมีการนำหลักฮวงจุ้ยมาใช้ในการเลือกสถานที่ เพราะความเชื้อที่ว่าฮวงจุ้ยท...