วัดธาตทอง,วัดเทพศิรินทร์,วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร,พวงหรีด

สาระ "วัด" เกร็ดความรู้ เพราะวัดคือสถานที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนชาวไทย ดังนั่น วัดจึงเป็นสถานที่สำคัญที่ต้องธำรงค์รักษาไว้

วัดธาตุทอง พระอารมหลวง

วัดธาตุทอง พระอารามหลวง

ประวัติ

วัดธาตุทอง พระอารามหลวงชั้นตรี แต่เดิมมี 2 วัดอยู่รวมกัน คือวัดหน้าพระธาตุและวัดทองล่าง ซึ่อต่อมาได้ถูกเวรคืนที่ดินและทางคณะสงฆ์จึงตั้งคณะกรรมการขึ้นเพื่อเลือกสถานที่สำหรับสร้างวัด โดยย้ายเสนาสนะถาวรวัตถุ"วัดหน้าพระธาตุและวัดทองล่าง" มาปลูกสร้างรวมกันที่ตำบลคลองบ้านกล้วย และประทานนามใหม่ว่า "วัดธาตุทอง" 

 

วัดเทพศิรินทราวาสราชวรวิหาร

วัดเทพศิรินทราวาสราชวรวิหาร

 

ประวัติ

วัดเทพศิรินทราวาส ราชวรวิหาร พระอารามหลวงชั้นโท มีสถาปัตยกรรมสำคัญขึ้นชื่อ ได้แก่ พระอุโบสถที่ตกแต่งด้วยลายรดน้ำและซุ้มประตูหน้าต่าง เพดานสลักรูปเครื่องราชอิสริยาภรณ์ พระอุโบสถเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปสำคัญ อันได้แก่ พระนิรันตราย พระพุทธรูปประจำรัชกาลที่ 4 และสิ่งก่อสร้างที่มีชื่อเสียงอย่างเช่น เมรุหลวงพลับพลาอิสริยาภรณ์

 

วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร

วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร

 

ประวัติ

วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร พระอารามหลวงชั้นเอก มีถาวรวัตุถุที่สำคัญคือ พระเจดีย์ศรีมหาธาตุ ซึ่งภายในมีพระเจดีย์องค์เล็กประดิษฐานที่ภายในบรรจุพระบรมสารีริกธาตุและมีช่องบรรจุอัฐิที่ผนังเจดีย์ซึ่งเป็นอัฐิของผู้ที่สร้างคุณงามความดีให้แก่ประเทศที่ได้รับความยินยอมจากรัฐบาลและสภาผู้แทน ภายในพระอุโบสถประดิษฐานพระศรีสัมพุทธมุนีเป็นพระประธาน อันเป็นพระพุทธรูปสมัยสุโขทัยปางมารวิชัย


บทความความที่เกี่ยวข้อง

พวงหรีด

พวงหรีดมากกว่าการให้ "การให้ ยิ่งใหญ่เสมอ"

"การให้ ยิ่งใหญ่เสมอ" ให้ชีวิต ให้ความรัก ให้ของขวัญ ให้ความช่วยเหลือ ให้อาชีพ และการให้อีกมากมาย บนโลกที่มีแต่การให้ ทำให้หัวใจของเราอบอุ่นและมีความสุข ...

พวงหรีด

ทำอย่างไรเมื่อมีคนเสียชีวิต

"ในช่วงเวลาที่เสียใจที่สุด ควรเป็นช่วงเวลาที่มีสติที่สุด"ชีวิตเรามักเกิดเรื่องที่ไม่คาดคิดเสมอ แต่เมื่อเกิดขึ้นแล้วเราควรที่จะรู้วิธีรับมือกับมันให้ได้ การเสียช...

วัฒนธรรมการฝังและการเผาร่างของผู้ร่วงลับ

วัฒนธรรมการฝังและการเผาร่างของผู้ร่วงลับ

วัฒนธรรมการฝังและการเผาร่างของผู้ร่วงลับ เรื่องของความตายนั้นคงเป็นเรื่องที่น่าจะพูดหรือสนทนาได้ยากที่สุดเรื่องหนึ่งในวงสนทนา แต่ในความเป็นจริงนั้นเรื่องนี้เป็น...